Rozwiązania

Monitorowanie wewnątrzszpitalne

Intra-Mural: Gdy pacjent zostanie przyjęty do szpitala, będzie on sprawdzany przez personel pielęgniarski co cztery godziny (nawet w nocy)…

Ciągłe zdalne monitorowanie pacjenta

Extra-Mural: Corsano Cardiowatch 287 to opaska na nadgarstek, która śledzi tętno i inne parametry, takie jak temperatura i śledzenie aktywności oraz fotofletyzmografia (PPG)…

Przypadków użycia

Poznaj przypadki użycia, w których Corsano CardioWatch 287 oferuje znaczną wartość…

Wspieranie badań klinicznych

Aplikacje do badań klinicznych są podstawową kompetencją Corsano…

Tłumacz