Bezpieczeństwo

Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem i zapewniamy bezpieczeństwo na każdym poziomie

Dowiedz się więcej o nieustannej drodze CORSANO do chmury i naszym innowacyjnym wykorzystaniu ofert bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka i poprawy prywatności informacji. Oto przegląd tego, jak zbudowaliśmy zabezpieczenia w Corsano:

Bezpieczeństwo danych

Dane klientów CORSANO – i bezpieczeństwo tych danych – mają dla nas ogromne znaczenie, dlatego zapewniamy naszym klientom pełną kontrolę nad ich danymi. Bezpieczeństwo i prywatność danych są priorytetem, a naszym celem jest stworzenie platformy, na której dane mogą być bezpiecznie udostępniane między użytkownikami i pracownikami służby zdrowia.

CORSANO chroni dane osobowe dzięki najlepszym praktykom w zakresie tworzenia oprogramowania i architekturze chmury, zgodnie z różnymi standardami bezpieczeństwa i prywatności (RODO, HIPAA, ISO 27001).

Bezpieczna infrastruktura chmury

Najlepsza infrastruktura chmurowa ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa danych. Dlatego wybieramy najlepszych partnerów i wykorzystujemy najlepsze technologie i praktyki, aby zapewnić bezpieczeństwo, prywatność i najwyższy poziom usług dla naszych użytkowników i klientów.

CORSANO przechowuje wszystkie dane produkcyjne w fizycznie zabezpieczonych centrach danych. Korzystamy z rozwiązań Amazon Web Services (AWS), pionierów we wspieraniu danych zdrowotnych, w celu opanowania wszystkich aspektów bezpieczeństwa danych. Rzeczywiście, jako Partner Biznesowy AWS, możemy zagwarantować zgodność z najwyższym bezpieczeństwem danych i prywatnością.

https://aws.amazon.com/ru/health/healthcare-compliance/

Centra danych

Bezpieczny projekt

Bezpieczeństwo zapewnia projekt, począwszy od starannego wyboru lokalizacji, w oparciu o wstępną ocenę geograficzną, zapobiegając zagrożeniom środowiskowym.

Redundancja centrum danych i automatyczne zarządzanie ruchem pozwalają na utrzymanie najwyższego poziomu usług.

Dostęp fizyczny

Dostęp mają tylko upoważnieni pracownicy, na zasadzie najmniejszych uprawnień. Każdy dostęp jest ograniczony czasowo i obszarowo do niezbędnego minimum i regularnie poddawany ponownej ocenie.

Nadzór i wykrywanie

Nasze centra danych mają wspólne praktyki bezpieczeństwa, w tym monitoring wideo w obwodzie zamkniętym i ochronę całodobową, i wymagają stosowania biometrycznych kontroli dostępu do naszych zamkniętych klatek.

Systemy wsparcia operacyjnego

Zasilanie, klimat i temperatura są kontrolowane i monitorowane 24/7. Centra danych wyposażone są w sprzęt do wykrywania i gaszenia pożarów, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Przeczytaj więcej informacji na temat kontroli centrów danych AWS:

https://aws.amazon.com/compliance/data-center/controls/

Bezpieczeństwo sieci

ochrona

Sieć CORSANO jest chroniona za pomocą usług bezpieczeństwa AWS (lista kontroli dostępu, firewall, oprogramowanie anty-malware, zabezpieczenie danych przesyłanych przez TLS, VPN…).

Architektura

Nasza architektura chmurowa składa się z wielu warstw zabezpieczeń, oddzielnych klastrów danych, replikowanych w wielu strefach dostępności. Każda warstwa jest kontrolowana przez systemy równoważenia obciążenia i chroniona przez zapory ogniowe.

Analiza infrastruktury

Bezpieczeństwo infrastruktury jest analizowane przez narzędzia AWS, aby zapewnić zgodność z najbardziej rygorystycznymi praktykami w zakresie doskonałości operacyjnej, bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności.

Kopie zapasowe

CORSANO wdrożyło zautomatyzowane mechanizmy tworzenia kopii zapasowych danych, oprogramowania i narzędzi. Kopie zapasowe są regularnie wykonywane, testowane i przenoszone do bezpiecznego magazynu.

Rejestrowanie zdarzeń

CORSANO stale monitoruje wszystkie zdarzenia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i podejmuje na czas odpowiednie działania w zależności od poziomu istotności. System Zarządzania Jakością ISO 13485 jasno określa procedurę zarządzania incydentami.

Szyfrowanie

CORSANO wykorzystuje wysoki poziom szyfrowania we wszystkich warstwach i na wszystkich poziomach komunikacji, wykorzystując solidne technologie uwierzytelniania (OAuth, JWT) i najnowsze standardy protokołów szyfrowanych (HTTPS, TLS).

Dane są usuwane, gdy ich użycie nie jest bezwzględnie konieczne do zamierzonego użycia produktu. Przechowywane dane powinny używać AES-256 lub więcej.

Bezpieczeństwo usług i aplikacji

W przypadku usług i aplikacji dostarczamy, utrzymujemy i zarządzamy ochroną i bezpieczeństwem danych na wszystkich etapach ich cyklu życia.

Bezpieczny rozwój

Najlepsze praktyki tworzenia kodu

Nasi programiści stosują najlepsze praktyki programistyczne (10 największych zagrożeń bezpieczeństwa dla OWASP) i aktualizują listę kontrolną bezpieczeństwa API.

Zwinna organizacja, przegląd kodu i testowanie

Wszystkie działania programistyczne zorganizowane są w metodzie AGILE ze sprintami i jasnym priorytetyzacją zadań. Proces rozwoju obejmuje przeglądy kodu, testy jednostkowe, testy integracji funkcjonalnej oraz testy bezpieczeństwa.

Certyfikat Jakości Oprogramowania

Cykl życia oprogramowania, w tym rozwój, testowanie, konfiguracja i wydania, jest w pełni zgodny ze standardem IEC 62304 dotyczącym oprogramowania medycznego.

Zarządzanie podatnościami

Zautomatyzowane testy bezpieczeństwa

Zautomatyzowane testy bezpieczeństwa są przeprowadzane na każdym bloku infrastruktury chmury w celu wykrycia potencjalnych luk w zabezpieczeniach.

Testy penetracyjne stron trzecich

Surowe testy penetracyjne są regularnie przeprowadzane przez firmy eksperckie, wysoce wyspecjalizowane w testach penetracyjnych i etycznym hakowaniu.

Bezpieczeństwo uwierzytelniania

Zasady dotyczące haseł

CORSANO wymaga użycia silnego hasła i jest zgodny z międzynarodowymi zaleceniami w zakresie odporności.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

MFA służy do pełnego dostępu do krytycznych danych i zasobów.

Pszczoła

Interfejsy API CORSANO wykorzystują metody OAuth 2.0 i JWT do uwierzytelniania aplikacji. Złożone klucze, wygasanie tokenów i inne najlepsze praktyki służą do ochrony przed siłami brute force i innymi atakami bezpieczeństwa.

Kontrola dostępu oparta na rolach

Kontrole dostępu oparte na rolach są używane z podejściem najmniejszych uprawnień, aby zapewnić prywatność i ograniczyć ryzyko.

Zabezpieczanie danych w tranzycie

Cała komunikacja w sieci publicznej jest szyfrowana przy użyciu najlepszych standardów branżowych HTTPS/TLS (TLS 1.2 lub nowszy).

Certyfikaty i standardy

Aby zapewnić prywatność danych i bezpieczeństwo naszych produktów i usług, przestrzegamy najwyższych standardów ochrony danych zdrowotnych.

Certyfikaty

Nasze centra danych posiadają certyfikat bezpieczeństwa informacji.

AWS posiada certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019, 27701:2019, 9001:2015 oraz CSA STAR CCM v3.0.1.

Przeczytaj więcej o certyfikacji AWS:

https://aws.amazon.com/compliance/iso-certified/

Wzorce

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych — Unia Europejska 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) z 1996 r. Norma regulująca hosting danych osobowych dotyczących zdrowia.

Ciągłe doskonalenie

Jako firma posiadająca certyfikat ISO 13485, CORSANO ustanowiło System Zarządzania Jakością (QMS) dla rozwoju i produkcji wyrobów medycznych. Firma dąży do ciągłego doskonalenia, aby dostarczać swoim klientom najlepsze produkty.

Audyty wewnętrzne

Plan audytu wewnętrznego

Plan audytu jest ustalany corocznie. Regularnie przeprowadzane są audyty z udziałem ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych. Zgodność SZJ i Produktu jest weryfikowana podczas kwartalnych sesji przeglądowych.

Przegląd zarządzania

Przeglądy kierownictwa zapewniają, że kierownictwo corocznie dokonuje systematycznych przeglądów zgodności procesów, produktów i firmy. Pozwala to ocenić możliwości doskonalenia i decydować o strategicznych działaniach poprawiających długoterminową jakość produktów.

Audyty zewnętrzne

Audyty Systemu Zarządzania Jakością

CORSANO jest corocznie audytowany przez jednostkę notyfikowaną Kiwa-Dare pod kątem zgodności z normą ISO 13485 dotyczącą Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych.

Audyt bezpieczeństwa

Firmy eksperckie regularnie przeprowadzają audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne, aby upewnić się, że firma jest na bieżąco i stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa danych i prywatności.

Audyty oceny zgodności

Audyty oceny zgodności przeprowadzane są przez akredytowanych i niezależnych ekspertów zewnętrznych. Zapewnia to zgodność procedur i technologii firmy z przepisami (RODO, HIPAA).

Polityka, umowy i zabezpieczenia projektu

Aby zapewnić prywatność danych w naszych produktach i usługach, stosujemy najwyższe standardy ochrony danych zdrowotnych.

Zarządzanie podwykonawcami

CORSANO współpracuje z kilkoma podwykonawcami, którzy zostali starannie wybrani i są regularnie oceniani zgodnie z procedurą zarządzania dostawcami naszego certyfikowanego systemu zarządzania jakością.

CORSANO posiada specjalne DPA (Umowy o Ochronie Danych) z kluczowymi dostawcami w przypadku przetwarzania danych, aby zapewnić przestrzeganie polityki prywatności i bezpieczeństwa firmy na wszystkich etapach tworzenia i dostarczania produktów i usług.

Umowa o zachowaniu poufności pracownika

Wszyscy pracownicy muszą podpisać umowy o zachowaniu poufności i poufności. Niniejsza umowa o zachowaniu poufności zachowuje ważność po zakończeniu umowy o pracę.

Świadomość bezpieczeństwa

Polityki bezpieczeństwa

Firma CORSANO i jej partnerzy opracowali kompleksowy zestaw zasad i procedur obejmujących obowiązek zachowania poufności pracowników, najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa, prywatność klientów i wewnętrzną oraz zarządzanie incydentami. CORSANO wyznaczył inspektora ochrony danych (ang. Data Privacy Officer), który jest odpowiedzialny za prywatność i bezpieczeństwo danych w firmie oraz raportuje do organów regulacyjnych.

Świadomość bezpieczeństwa informacji

Bezpieczeństwo danych i prywatność są traktowane priorytetowo i wszyscy członkowie CORSANO HEALTH są zachęcani do rozwijania swojej wiedzy podczas szkoleń i wydarzeń, tak aby bezpieczeństwo danych było częścią kultury firmy.

Zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

CORSANO z pasją zapewnia, że ​​nasi klienci są w stanie przestrzegać przepisów dotyczących prywatności danych, w tym RODO Unii Europejskiej, które wejdzie w życie w maju 2018 r. Zapewniamy naszym klientom kontrole klasy korporacyjnej w celu zarządzania, zarządzania dostępem i zapewniania bezpieczeństwa dane przechowywane w Corsano Health Cloud. Zgodnie z wymogami RODO CORSANO umożliwia klientom poprawianie, eksportowanie lub trwałe usuwanie danych osobowych. Usuwamy również dane osobowe z wewnętrznych systemów przetwarzania, aby zminimalizować ilość danych, które przechowujemy zgodnie z artykułem 5 RODO. Odwiedź nasz `RODO Aby dowiedzieć się więcej, jak CORSANO wyznacza poprzeczkę w zakresie ochrony danych osobowych klientów.

Aby zgłosić incydent, problem lub ogólne pytania dotyczące bezpieczeństwa, wyślij e-mail prywatność@corsano.com

 

 

 

 

Tłumacz