Zasoby

Publikacje

Opublikowano wiele artykułów wspierających naukowe podejście Corsano i jego partnerów...

Badania Kliniczne

Corsano ściśle współpracuje z kardiologami, naukowcami, szpitalami, pacjentami i organizacjami badawczymi...

Dokładność PPG

Dokładność Corsano CardioWatch 287 z wykrywaniem tętna za pomocą technologii fotopletyzmografii u pacjentów kardiologicznych została zbadana w to jednoośrodkowe badanie prospektywne...

Telemetria serca

Telemetryczny nadzór rytmu to standard opieki dla dużej podgrupy hospitalizowanych pacjentów kardiologicznych…

Migotanie przedsionków i udar mózgu

Najczęstszą arytmią serca jest migotanie przedsionków (AF). Co czwarty dostanie ją w ciągu życia, prawdopodobieństwo wzrasta zwłaszcza od 65. roku życia, a także od 55. roku życia przy obecności innych czynników ryzyka (np. nadciśnienie, cukrzyca, przebyte incydenty sercowo-naczyniowe)…

Tłumacz