Medyczna Rada Doradcza Corsano

prof. dr H. (Harry) JGM Crijns

Ukończył medycynę na Uniwersytecie w Amsterdamie w 1981 r., dr Harry Crijns ukończył szkolenie kardiologiczne w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Groningen w Holandii w 1987 r., gdzie kontynuował pracę jako kardiolog kliniczny i elektrofizjolog. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Groningen w 1993 roku na temat „Zmiany przewodzenia wewnątrzsercowego indukowane przez leki antyarytmiczne – znaczenie stosowania i odwrotna zależność od stosowania”. Obecnie jest emerytowanym profesorem Kardiologii na Uniwersytecie w Maastricht i Instytucie Badań Układu Krążenia w Maastricht (CARIM). Wkład w tę dziedzinę obejmuje poprawę kontroli częstości/rytmu (badania RACE, wynik HATCH), zapobieganie udarom mózgu (CHA2DS2-VASc) i krwawienie w AF (HAS-BLED). Aktualne zainteresowania: idiopatyczne AF, mechanizmy miażdżycowe w progresji AF; hybrydowa ablacja AF; wczesna kontrola rytmu w AF wysokiego ryzyka.

dr Ana HC Guimarães

Ana Guimarães ma doktorat z chorób układu krążenia (koagulacja/fibrynoliza) i przez ponad 12 lat pracowała w kardiologii i badaniach klinicznych układu sercowo-naczyniowego. Obecnie pracuje jako Senior Director Business Development w Clinlogix.

Doświadczony specjalista ds. medycznych i rozwoju biznesu z zadaniami w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i urządzeń medycznych. Jej wiedza obejmuje różne dziedziny kardiologii, kardiologii interwencyjnej, elektrofizjologii i serca strukturalnego. Biegły w projektowaniu, wykonalności, opracowywaniu protokołów i konfigurowaniu badań klinicznych przez CRO, a także z perspektywy sponsora inicjowanego przez badacza. Jej entuzjazm, pomysłowość, zaangażowanie i wiara we współdziałanie zaowocowały zaangażowaniem w liczne multidyscyplinarne sojusze.

Dr J. (Joep) Thijssen, Dr

Joep Thijssen z powodzeniem ukończył swoje badania doktoranckie (2009-2012), koncentrując się na rozrusznikach serca i ICD. Następnie odbył szkolenie kardiologiczne w szpitalu LUMC i Alrijne (2012-2018) i uzyskał stypendium w zakresie urządzeń kardiologicznych (2018).

Obecnie pracuje jako kardiolog w szpitalu Alrijne, gdzie głównymi obszarami jego zainteresowań są aparaty kardiologiczne i arytmie. Przy jego wsparciu wdrażane są nowe techniki stymulacji, takie jak stymulacja fizjologiczna (gałąź Hisa i pęczka Hisa). Oprócz pracy klinicznej jest inicjatorem współpracy lekarzy rodzinnych i kardiologa w zakresie prowadzenia diagnostyki kardiologicznej pierwszego rzutu w swoim regionie. Skutkuje to efektywnym wykorzystaniem możliwości służby zdrowia, krótszymi listami oczekujących i opłacalnością dla pacjentów z dolegliwościami kardiologicznymi i niskim profilem ryzyka.

Doktorant Yaar Aga

Yaar Aga studiowała medycynę na Erasmus Universiteit Rotterdam (2010-2017) z nieletnią specjalizacją z chorób wewnętrznych. Badała podejmowanie decyzji terapeutycznych u pacjentów leczonych TAVI w szpitalu University of Miami.

Z naukowego punktu widzenia pani Aga była bardzo produktywna z dziewięcioma publikacjami medycznymi. Po ukończeniu pierwszych dwóch lat pobytu w kardiologii rozpoczęła studia doktoranckie w Franciscus Gasthuis & Vlietland & Erasmus MC, gdzie obecnie zajmuje się wykrywaniem bezobjawowego migotania przedsionków. Jej główne obszary zainteresowań to zapobieganiekardiologia tywna oraz wdrażanie i wykorzystanie e-zdrowia w praktyce klinicznej.

Medyczna Rada Doradcza

Cel:

Celem Medical Advisory Board of Corsano Health BV (CORSANO) jest wspieranie firmy i jej pacjentów.

Rola:

Medical Advisory Board służy jako przedstawicielski łącznik między CORSANO a środowiskiem medycznym. Jej rolą jest doradztwo w ramach spotkań kwartalnych, głównie o tematyce medycznej. Organem zarządzającym Medycznej Rady Doradczej są sami Członkowie Rady i to ich decyzje są realizowane na rzecz Medycznej Rady Doradczej. Medyczna Rada Doradcza CORSANO nie podejmuje decyzji w imieniu CORSANO, jednak ich wkład jest wysoko ceniony, zwłaszcza w kwestiach medycznych.

Bramki:

Cele Medycznej Rady Doradczej CORSANO są następujące, ale nie są ograniczone do tej listy. Inne cele mogą być określone przez Medyczną Radę Doradczą w razie potrzeby lub gdy członek podejmuje inicjatywy wspierające CORSANO i pacjentów.

  1. Przedstawiaj zalecenia dotyczące walidacji klinicznej, badań i materiałów.
  2. Promuj komunikację wśród społeczności medycznej na całym świecie w odniesieniu do interesujących i prac związanych z CORSANO tematów.
  3. Weź udział w odpowiednich działaniach, które zwiększają zdolność CORSANO i społeczności medycznej do wspierania pacjentów i rodzin dotkniętych chorobami sercowo-naczyniowymi.
  4. Medyczna rada doradcza może zalecić zmiany w zarządzie firmy i radzie dyrektorów CORSANO.
  5. Przejrzyj witrynę CORSANO i inne komunikaty pod kątem dokładności medycznej.
Tłumacz