Cases

hypertensie

Hoge bloeddruk (hypertensie) is een veel voorkomende aandoening waarbij de langdurige kracht van het bloed tegen de slagaderwanden zo hoog is dat het uiteindelijk hartziekten zal veroorzaken, bij een patiëntenpopulatie van meer dan 300 miljoen in de EU en de VS. Langdurige hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor beroerte, coronaire hartziekte, hartfalen, atriumfibrilleren, perifere arteriële ziekte, verlies van gezichtsvermogen, chronische nierziekte en dementie. Door de bloeddruk te monitoren, kunnen cardiologen en artsen gezondheidsproblemen vroegtijdig diagnosticeren. CardioWatch 287-2 maakt manchetloze niet-invasieve continue monitoring van de bloeddruk mogelijk.

Het Corsano-bloeddrukalgoritme is gevalideerd volgens ISO 81060-2:2019 en de AAMI/ESH/ISO-samenwerkingsverklaring “A Universal Standard for the Validation of Blood Pressure Measurement Devices” 2018. Aanvullende validaties op LANGE TERMIJN, POSITIE VAN HET APPARAAT, HERKALIBRATIE, OEFENING en BEHANDELING zijn gaande om aan alle ESH-aanbevelingen te voldoen. Meer...

Atriumfibrilleren

Corsano en Preventicus werken samen aan AF-screening en -monitoring in Duitsland met 20 zorgverzekeringen met 6 miljoen. verzekerde levens zijn bereid/bevestigd om deel te nemen aan het Managed Care-contract “RythmusLeben” op basis van bewezen Gezondheidseconomie. Vergoeding in Duitsland is gebaseerd op SGB V §140a binnen contracten met zorgverzekeringen. Corsano's CardioWatch 287-1 Monitoring Bracelet wordt gebruikt voor het screenen van patiënten met een cryptogene beroerte en patiënten met een hoog risico CHA2DS2-VASc 4 en hoger.

Oncologie

Artsen in kankerbehandelingscentra uiten dezelfde onbevredigde behoeften en doelen:

 1. Een betere nazorg ontwikkelen om nieuwe tumoren te voorkomen, comorbiditeit te verminderen, kwaliteit van leven te verhogen
 2. Betrokkenheid van patiënten verbeteren
  1. Betrokkenheid als onderdeel van de zorg om gedrag en gewoonten van patiënten te veranderen
  2. Patiënten nemen verantwoordelijkheid voor het proces (zelfmanagement) terwijl zorgprofessionals betrokken blijven, met eenvoudige bewaking op afstand
  3. Gepersonaliseerde feedback en ontwerp om de betrokkenheid te vergroten (bruikbaarheid, gebruikersgericht ontwerp)
 3. Toxiciteitsbeheer verbeteren
  1. Model bouwen voor scores voor bijwerkingen, gebaseerd op lichaamsstatistieken (HR, HRV, galvanische huidreactie, kernlichaamstemperatuur)
  2. Model bouwen voor beoordeling van pijn
  3. Toxiciteit en behandelingsimpact beheren
  4. Detecteer opkomende toxiciteit en bijwerkingen met objectieve gegevens
 4. Coachen op afstand. Coaching op afstand door zorgprofessionals wordt als positief ervaren en zal de belasting van het zorgstelsel verminderen

Corsano Health kan brengen:

 • Ontwikkel mobiele apps voor medische digitale therapie, om de reis van de patiënt en de behandeling van kanker te dekken
 • Medisch gecertificeerde armband met talrijke lichaamsmetingen
 • Lichaamsstatistieken verzamelen: HR, HRV, SpO2, ECG, kernlichaamstemperatuur, ademhalingsfrequentie, bloeddruk, activiteit, galvanische huidrespons in slaap (GSR-EDA)
 • Webportaal-dashboard voor eenvoudige bewaking op afstand en zorgbeheer door artsen en behandelaars
 • Ervaring met usability design voor senioren (Usability, User centered design)
 • Ervaring met klantbetrokkenheid van Lifestyle/Consumer applicaties en producten
 • Privacy en beveiliging van gegevens, AVG- en HIPAA-compatibel
 • Data-analyse, algoritme-ontwikkeling, gebaseerd op kunstmatige intelligentie en machine learning

 

Postoperatieve zorg

Wereldwijd ondergaan jaarlijks tientallen miljoenen patiënten grote operaties en de postoperatieve fase brengt een hoog risico op complicaties met zich mee. Hoewel de huidige standaardzorg regelmatige observaties van vitale functies omvat, verslechteren patiënten vaak tussen metingen in die mate dat ze moeten worden opgenomen op de intensive care en/of langdurig ziekenhuisverblijf.

De huidige ziekenhuispraktijk betekent dat patiënten na de operatie in het ziekenhuis moeten blijven of regelmatig moeten terugkeren na ontslag voor vervolgafspraken.

Corsano's CardioWatch biedt nauwkeurige en continue bewaking van patiënten na een operatie. Met de CardioWatch-armband van Corsano kunnen artsen bijvoorbeeld het risico op sepsis of een anesthesiegerelateerde apneu beter inschatten, wat vaak kan leiden tot langere ziekenhuisopnames, heropnames en hogere kosten voor zowel de patiënt als de zorgverlener. De betere gegevens van CardioWatch geven zorgteams ook het vertrouwen om patiënten sneller te laten bewegen, wat leidt tot sneller herstel en eerder ontslag.

Na een procedure kunnen in aanmerking komende patiënten die zijn uitgerust met CardioWatch 287-2 armband het ziekenhuis verlaten en thuis herstellen, wetende dat hun arts hun welzijn op afstand in de gaten houdt. Postoperatieve RPM kan ook de hoeveelheid tijd verminderen die een patiënt anders zou besteden aan het bijwonen van poliklinische vervolgafspraken. Meer...

 

COPD

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een chronische inflammatoire longziekte die een belemmerde luchtstroom uit de longen veroorzaakt. Patiënten hebben minder zuurstof en ademen moeilijker. Dit geeft minder energie. Normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden kunnen lastig zijn. Hoewel COPD ongeneeslijk is, is het te voorkomen en te behandelen. Met de juiste behandeling kunnen de meeste mensen met COPD een goede symptoombeheersing en kwaliteit van leven bereiken, evenals een verminderd risico op andere gerelateerde aandoeningen. Vroege detectie van COPD-exacerbaties door patiënten te monitoren met CardioWatch 287 kan een snellere behandeling mogelijk maken, hun symptomen verlichten en waarschijnlijk de resultaten voor de patiënt verbeteren. Corsano voert momenteel een COPD-onderzoek uit in samenwerking met de Nationaal eHealth Living Lab (NeLL).

 

Hartstilstand

Hartstilstand buiten het ziekenhuis is een belangrijke oorzaak van wereldwijde sterfte. Het uitstellen van de start van de reanimatie heeft een significante invloed op de overlevingskans. Automatische detectie van een circulatiestilstand door de Corsano CardioWatch 287-3 (C287-2 met LTE) zal de vertraging tot het starten van de reanimatie verkorten. Coronaire hartziekte (CAD) is de belangrijkste oorzaak van een hartstilstand. Patiënten met CAD en patiënten die een eerdere hartstilstand hebben overleefd, zullen de CardioWatch 287-3 continu dragen. Het gecertificeerde algoritme voor hartstilstand (verwacht Q4 2023) bewaakt continu en automatisch het alarmcentrum en het reanimatienetwerk van vrijwilligers in geval van een gedetecteerde hartstilstand. In Nederland zijn er 17 hartstilstanden per jaar en lopen +000 patiënten risico. Naar schatting lopen er jaarlijks +50 miljoen patiënten risico in de EU en de VS. Recente berichtgeving Cardiac Arrest Clinical Trial op RTL Nieuws.

Sepsisdetectie en -behandeling

Sepsis is een levensbedreigende aandoening die wordt gekenmerkt door een ontregelde immuunrespons op infectie, wat leidt tot orgaandisfunctie. Het wordt beschouwd als een wereldwijd gezondheidsprobleem en wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. Vroege detectie en tijdige behandeling zijn cruciaal voor het verbeteren van de patiëntresultaten.

Om de uitkomst te verbeteren en de stationaire zorg te ontlasten, nam Corsano deel aan de prijswinnende slimme oplossing voor vroege opsporing van patiënten met een risico op sepsis op de normale afdeling/low care units. De smart systeem omvat de continue bewaking van vitale functies met CardioWatch 287-2 en het gebruik van geavanceerde algoritmen en data-analyse om vroege tekenen van sepsis te identificeren. Door patiënten voortdurend te monitoren en relevante gegevens te analyseren, waarschuwt het systeem zorgverleners voor mogelijke gevallen van sepsis, waardoor vroegtijdige interventie mogelijk wordt.

Geestelijke gezondheid

Corsano en Philips zijn van plan om pilots te draaien bij Zorgorganisaties om patiënten en medewerkers te monitoren met CardioWatch 287-2. Werk in de gezondheidszorg wordt in verband gebracht met een aanzienlijke mate van stress en angst, wat leidt tot uitputting, moeilijke triagebeslissingen, scheiding van families, stigmatisering, angst om besmet te worden, angst om hun dierbaren te besmetten en pijn om patiënten en collega's te verliezen. De bijbehorende applicatie van CardioWatch 287-2 toont zorgmedewerkers tot een uur van tevoren hun stressniveau. Hierdoor kunnen ze zich aanpassen.

Vertalen