Controle in het ziekenhuis

Controle in het ziekenhuis

Als een patiënt eenmaal in een ziekenhuis is opgenomen, wordt hij om de vier uur (ook 's nachts) gecontroleerd door het verplegend personeel. Nu verpleegteams overwerkt en onderbezet zijn, kunnen handmatige controles van de vitale functies van patiënten en handmatige gegevensinvoer leiden tot fouten en weglatingen. Corsano's CardioWatch elimineert de noodzaak van handmatige gegevensinvoer door gegevens over de vitale functies van de patiënt rechtstreeks in het EPD-systeem te synchroniseren. Bovendien maakt Corsano's CardioWatch een veel rustigere en comfortabelere ervaring voor patiënten mogelijk. Patiënten kunnen zich vrij bewegen en slapen de hele nacht door zonder onderbrekingen, wat aantoonbaar leidt tot snellere genezing. Dit alles met de geruststelling dat de arts de best mogelijke behandelingsbeslissingen neemt op basis van Corsano's CardioWatch klinisch gevalideerde cardiale vitale gegevens en kernlichaamstemperatuurgegevens.

Continue en betrouwbare dataverzameling is een grote uitdaging in de medische wereld. Draagbare medische apparaten beloven handige, efficiënte en langdurige klinische onderzoeken op basis van het continu vastleggen van biomarkers tijdens het dagelijkse leven van proefdeelnemers. De Real World Data kan helpen om uitdagingen zoals de toenemende last van chronische ziekten te overwinnen met gepersonaliseerde behandelingen en objectieve resultaten. Automatisering vermindert de belasting van de patiënt, faciliteert gedecentraliseerde onderzoeksopstellingen en maakt het mogelijk om op een economisch haalbare manier te voldoen aan de toenemende wettelijke eisen.

Architectuur voor het verzamelen, opslaan en verwerken van apparaatgegevens

In samenwerking met partner Leitwert biedt Corsano een platform aan dat bestaat uit een netwerk van Bluetooth-gateways die communiceren via het beveiligde Wi-Fi-netwerk van het ziekenhuis, een serverapplicatie (Device Hub) en bijbehorende databases. Voor het uitvoeren van de gatewaysoftware kunnen reeds bestaande toegangspunten of goedkope hardware worden gebruikt. Dit maakt het mogelijk om apparaten te koppelen aan de standaard IT-infrastructuur van ziekenhuizen wereldwijd. Het platform kan worden uitgebreid tot een poliklinische monitoringoplossing om de kloof tussen interne behandelingen en follow-up-patiëntmonitoring te dichten. Met een open API zijn ze geïntegreerd met het EPD-systeem van het ziekenhuis.

De infrastructuur maakt geautomatiseerde patiëntbewaking mogelijk met behulp van draagbare biosensoren voor data-acquisitie. Het platform bestaat uit een netwerk van Bluetooth-gateways, die apparaten (oa Corsano CardioWatch 287) koppelen met de serverapplicatie (Device Hub) en bijbehorende databases op basis van een netwerk van gateways, servers en databases. De verbinding verloopt via het beveiligde wifi-netwerk van het ziekenhuis en Bluetooth Low Energy (BLE) is beschikbaar via toegangspunten in de hele faciliteit. Zodra de gegevens zijn opgeslagen in de beveiligde ziekenhuisdatabases (DB), zijn ze toegankelijk voor bevoegd personeel. Bovendien is het mogelijk om analysetools van derden te integreren via de Application Programming Interface (API), waardoor een ecosysteem voor data-analysediensten wordt gecreëerd met behoud van de privacy van de gegevens van patiënten. Hoewel de huidige configuratie specifiek is voor Leitwert, is IT-infrastructuurprovider Cisco bezig om standaard Cisco-toegangspunten in staat te stellen verbinding te maken met apparaten zoals de Corsano 287-armband.

Het systeem onderhoudt een onveranderlijk auditspoor en biedt configureerbare workflows om te voldoen aan toepassingsspecifieke wettelijke vereisten zoals GCP, HIPAA, FDA 21 CFR Part11 of ISO 13485.

Vertalen