Publicaties

Publicaties

Er zijn een aantal artikelen gepubliceerd ter ondersteuning van de wetenschappelijke aanpak van Corsano en zijn partners.

 

De nauwkeurigheid van hartslagdetectie met behulp van fotoplethysmografietechnologie bij hartpatiënten

Deze validatiestudie toonde aan dat de Corsano 287 CardioWatch/Bracelet met PPG-technologie HR- en RR-intervallen met hoge nauwkeurigheid kan bepalen in een cardiovasculaire patiëntenpopulatie, met een hoogwaardige output in verschillende subgroepen, vooral in combinatie met een signaalkwaliteitsindicator. Vanwege hun niet-opdringerige en handige karakter hebben draagbare apparaten zoals deze een groot potentieel voor toegankelijke langdurige bewaking van risicovolle hartpatiënten met een hoog volume.

S. Blok 1,2 *, MA Piek 1, II Tulevski 1, GA Somsen 1, MM Winter 1,3

 1. Afdeling Cardiologie, Cardiologische Centra Nederland, Karel du Jardinstraat 61, Amsterdam, Nederland
 2. Afdeling Vasculaire Geneeskunde, Interne Geneeskunde, Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Cardiovasculaire Wetenschappen, Meibergdreef 9, Amsterdam, Nederland
 3. Afdeling Cardiologie, Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Cardiovasculaire Wetenschappen, Meibergdreef 9, Amsterdam, Nederland

 

https://reader.elsevier.com The accuracy of heartbeat detection using photoplethysmography technology in cardiac patients

Smartphone en wearables ontdekten atriale aritmieën bij oudere volwassenen: resultaten van een volledig digitale Europese casusbevinding

De volledig op afstand door de onderzoeker geïnitieerde smartphone en Corsano Health's CardioWatch 287 wearable detecteerde atriale aritmie bij oudere volwassenen Case finding study (Smart in OAC—AFNET 9) digitaal ingeschreven deelnemers ≥65 jaar zonder bekende atriale fibrillatie, die geen orale antistolling kregen in Duitsland, Polen , en Spanje voor 8 weken. Deelnemers werden uitgenodigd door mediacommunicatie en directe contacten. Studieprocedures gevolgd Europese gegevensbescherming. Instemmende deelnemers ontvingen een polsbandje met een fotoplethysmografiesensor om aan hun smartphone te koppelen. Het primaire resultaat was de detectie van atriale aritmieën die 6 minuten of langer aanhielden in de eerste 4 weken van monitoring.

Conclusie: Op afstand, digitaal ondersteunde screening op basis van consumentenelektronica is haalbaar bij oudere Europese volwassenen en identificeert atriale aritmieën bij 5% van de deelnemers binnen 4 weken na monitoring.

L Fabritz 1,2,3,4,5 *, DL Connolly 4,6, E Czarnecki 5, D Dudek 7,8, E Gusch 9,10,11, D Haase 5, T. Huebner 12, Een Zlahoda-Huzior 13, K Jolly 14, P Kirchhof 2,3,4,5, J Obergassel 1,2,3, U Schotten 5,15, E Vettorazzi 16, SJ Winkelmann 1,2, een Zapf 16, en RB Schnabel 2,3,5

 1. Universitair centrum voor cardiovasculaire wetenschap, Universitair hart- en vaatcentrum Hamburg, Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, 20251 Hamburg, Duitsland
 2. Afdeling Cardiologie, Universitair Hart- en Vaatcentrum Hamburg, Martinistr. 52, 20251 Hamburg, Duitsland
 3. DZHK Duits centrum voor cardiovasculair onderzoek,
  partnersite Hamburg/Luebeck/Kiel, Duitsland
 4. Instituut voor Cardiovasculaire Wetenschappen, Universiteit van Birmingham, Edgbaston Wolfson Drive, B15 2TT Birmingham, VK
 5. Atriumfibrillatienetwerk (AFNET), Mendelstr 11, 48149 Münster, Duitsland
 6. Afdeling Cardiologie en R&D, Birmingham City Hospital, Sandwell and West Birmingham Trust, Dudley Road, B18 7QH Birmingham, VK
 7. Jagiellonian University Medical College, Centrum voor digitale geneeskunde en robotica, Ul. Kopernika 7E, 33-332 Krakau, Polen
 8. Maria Cecilia-ziekenhuis, Via Corriera, 1, 48033 Cotignola RA, Italië
 9. Institut Clínic Cardio-Vascular, Hospital Clínic, Universiteit van Barcelona, ​​Carrer de Villaroel, 170, 08036 Barcelona, ​​CA, Spanje, Spanje
 10. IDIBAPS, Rosselló 149-153, 08036 Barcelona, ​​CA, Spanje
 11. CIBERCV, Monforte de Lemos 3-5, Pabellon 11, Planta 0, 28029 Madrid, Spanje
 12. Preventicus GmbH, Ernst-Abbe-Straße 15, 07743
  Jena, Duitsland
 13. Afdeling Meting en Elektronica, AGH Universiteit voor Wetenschap en Technologie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakau, Polen
 14. Instituut voor Toegepast Gezondheidsonderzoek, Universiteit van Birmingham, Edgbaston, B15 2TT Birmingham, VK
 15. Afdeling Fysiologie, Cardiovascular Research Institute Maastricht, Maastricht University Medical
  Centrum +, Debyelaan 25, 6229 HX, Maastricht, Nederland
 16. Instituut voor Medische Biometrie en Epidemiologie, Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf, ChristophProbst-Weg 1, 20246 Hamburg, Duitsland

European Heart Journal - Digitale gezondheid, Deel 3, Nummer 4, december 2022, pagina's 610-625, https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztac067

Validatie van een nieuwe manchetloze, op fotoplethysmografie gebaseerde polsband voor het meten van de bloeddruk volgens de wettelijke norm 

Achtergrond: Chronische hypertensie is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten (HVZ) [1]. Het verkrijgen van betrouwbare en reproduceerbare manchetbloeddrukmetingen (BP) is echter een uitdaging. We tonen aan dat een polsband-gebaseerde PPG-meting in combinatie met een op maat ontwikkeld BP-algoritme een mogelijk alternatief vormt voor cuff BP-metingen.

Doel: Deze studie had tot doel een nieuwe op fotopletysmografie (PPG) gebaseerde niet-invasieve polsband zonder manchet te valideren voor continue bloeddrukmeting in overeenstemming met ISO 81060-2:2019.

Methoden: De studie vergeleek PPG-geleide BP-algoritmevoorspellingen met subclavia-arteriële referentiemetingen die tijdens hartkatheterisatie werden uitgevoerd. Patiënten die in aanmerking kwamen, werden achtereenvolgens opgenomen en geschiktheid werd gescreend volgens de vereisten van ISO 81060-2:2019. Referentiemetingen werden uitgevoerd met behulp van een gevalideerd invasief BP-bewakingsapparaat met een bemonsteringsfrequentie van 100 Hz. PPG-signalen werden verzameld met behulp van zes lichtemissiediodes en twee fotodiodes met een bemonsteringsfrequentie van 128 Hz. Voorafgaand aan het hartkatheterisatieonderzoek werden drie achtereenvolgende initialisatiemetingen uitgevoerd met een gevalideerde bloeddrukmanchet. Deze metingen, samen met ongeveer 100 extra functies (afgeleid van PPG en gebaseerd op demografische gegevens van de patiënt), werden gebruikt als invoer voor het op machine learning gebaseerde algoritme voor bloeddruk. Correlatie, gemiddelde fout en standaarddeviatie (SD) werden bepaald voor systolische en diastolische bloeddrukmetingen tussen de voorspellingen van het bloeddrukalgoritme en invasieve referentiemetingen

Resultaten: De studie omvatte 97 patiënten van wie 420 individuele monsters van 30 seconden werden verkregen. De gemiddelde leeftijd, het gewicht en de lengte van de geanalyseerde proefpersonen waren respectievelijk 67.1 (SD 11.1), 83.4 (SD 16.1) en 174.1 (SD 10.0). In 48 monsters (11%) was de systolische bloeddruk ≤100 mmHg, terwijl in 106 monsters (25%) de systolische bloeddruk ≥160 mmHg was. De diastolische bloeddruk was ≤70 mmHg in 222 monsters (53%) en ≥85 mmHg in 99 monsters (24%). De voorspellingen van het BP-algoritme vertoonden een hoge correlatie met invasieve referentiemetingen voor systolische (r = 0.985) en diastolische (r = 0.961) BP-metingen. De gemiddelde fout van de voorspellingen van het bloeddrukalgoritme in vergelijking met de invasieve referentiemetingen was ±3.7 mmHg (SD 4.4 mmHg) en ±2.5 mmHg (SD 3.7 mmHg) voor respectievelijk systolische en diastolische bloeddruk. De resultaten waren vergelijkbaar binnen elke categorie van geslacht en huidskleur (Fitzpatrick I-VI).

Conclusie: Deze studie toont aan dat een polsband-gebaseerde PPG-meting in combinatie met het ontwikkelde BP-algoritme nauwkeurige continue BP-metingen kan bieden over een breed scala aan BP-distributies. Daarom kan bloeddrukmeting met een polsband een geldig en minder belastend alternatief zijn voor bloeddrukmetingen met een manchet, zowel voor bloeddrukmetingen in het ziekenhuis als voor thuisgebruik. Er is echter verder onderzoek nodig om de precisie van het BP-algoritme tijdens beweging en de stabiliteit van de voorspellingen in de loop van de tijd te evalueren.

Eelko Ronner (ER), MD, PhD 1; Mariska van Vliet, MD, PhD 1; Stefan HJ Monnink, MD, PhD 1; Mathijs J. Kuiper, MD 1; Dieke Hoftijzer, MD, PhD 1; Jan C. Constandse, MD 1

 1. Afdeling Cardiologie, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Reinier de Graafweg 5, Delft, Nederland.

 

Dr. Eelko Ronner PhD presenteerde onderzoeksresultaten zonder manchetloze niet-invasieve bloeddruk tijdens wetenschappelijke sessies van de American Heart Association 2023.

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.148.suppl_1.17703

 

Geautomatiseerde DETECTie van hartstilstand op basis van pols-afgeleide PPG-signalen: voorlopige resultaten van het DETECT-1-onderzoek bij patiënten met geïnduceerde circulatiestilstanden (Abstract)

Geautomatiseerde detectie en alarmering van hartstilstand is een mogelijke oplossing om behandelingsvertragingen na een hartstilstand buiten het ziekenhuis (OHCA) te verkorten. Vooral voor patiënten met een onopgemerkte hartstilstand zou dit de overleving kunnen verbeteren. In het DETECT-project wordt een bestaand polsbandje verder ontwikkeld om geautomatiseerde detectie en alarmering van hartstilstand in het dagelijks leven mogelijk te maken met behulp van meerdere sensoren, waaronder pols-afgeleide fotoplethysmografie (PPG) signalen. We presenteren voorlopige resultaten van de DETECT-1-studie waarin een op PPG gebaseerd detectiealgoritme voor hartstilstand wordt ontwikkeld met behulp van patiëntgegevens van geïnduceerde circulatiestilstanden. (Abstract)

Edgar R.1, Scholte N.2, Ebrahimkheil K.3, BrouwerM.1, BeukemaR.1, van Mieghem N.2, Jap S. 2, RodwellL. 4, Ronner E. 5, Boersma E. 2, Stas PC3, van RoyenN.1, BonnesJL1

 

 1. Afdeling Cardiologie, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen, Nederland
 2. Afdeling Cardiologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Nederland
 3. Corsano Health, Den Haag, Nederland
 4. Radboud Instituut voor Gezondheidswetenschappen, Gezondheidsbewijs, Sectie Biostatistiek, Nijmegen, Nederland
 5. Afdeling Cardiologie, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft, Nederland

 

Bepaal atriumfibrillatiebelasting met een fotoplethysmografische mobiele sensor: de atriale fibrillatiebelastingproef: detectie en kwantificering van episodes van atriumfibrilleren met behulp van een cloudanalyseservice die is aangesloten op een wearable met fotoplethysmografische sensor

Recente studies suggereren dat belasting van atriumfibrilleren (AF) (tijd AF aanwezig is) een onafhankelijke risicofactor is voor een beroerte. Het doel van deze proef was om de haalbaarheid en nauwkeurigheid te bestuderen om AF-episodes te identificeren en de AF-last te kwantificeren bij patiënten met een bekende voorgeschiedenis van paroxismale AF met een op fotoplethysmografie (PPG) gebaseerde CardioWatch 287.

European Heart Journal - Digitale gezondheid, ztad039, https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztad039

Pamela Reissenberger 1, Peter Serfozo 1, Diana Pijper 2, Norman Juchler 3, Sara Glanzmann 1, Jasmijn Gram 1, Karina Hensler 1, Hannah Tonidandel 1, Elena Borlin 4, Marcus D'Souza 4,5, Patrick Badertscher 6, en Jens Eckstein 1,4

 1. Afdeling Interne Geneeskunde, Universitair Ziekenhuis Basel, Petersgraben 4, 4031 Basel, Zwitserland
 2. Preventicus, Ernst-Abbé-Str. 15, 07743 Jena, Duitsland
 3. Institute of Computational Life Sciences, Zürich University of Applied Sciences, Schloss 1, 8820 Wädenswil, Zwitserland
 4. Afdeling Digitalisering & ICT, Universitair Ziekenhuis Basel, Spitalstrasse 26, 4031 Basel, Zwitserland
 5. Afdeling Neurologie, Universitair Ziekenhuis Basel, Petersgraben 4, 4031 Basel, Zwitserland
 6. Afdeling Cardiologie, Universitair Ziekenhuis Basel, Petersgraben 4, 4031 Basel, Zwitserland

 

Continue monitoring van de ademhalingsfrequentie met behulp van fotoplethysmografietechnologie bij patiënten met obstructieve slaapapneu

De ademhalingsfrequentie is een belangrijke fysiologische parameter waarvan de afwijking wordt beschouwd als een belangrijke indicator voor verschillende ernstige ziekten. Fotoplethysmografie (PPG) in draagbare sensoren speelt mogelijk een belangrijke rol bij vroege ziektedetectie door metingen van de ademhalingsfrequentie toegankelijker te maken. We onderzochten de nauwkeurigheid van een nieuw niet-invasief, continu, om de pols gedragen en draadloos PPG-apparaat (Corsano CardioWatch 287) bij het meten van de ademhalingsfrequentie (RR) en de polsslag (PR) in rust.

JM Gehring 1, EJ Japenga 1,2, LC Saeijs-van Niel 1, LP ten Bosch-Paniagua 1, MH Frank 1,3

1. Afdeling Slaapgeneeskunde, Haaglanden Klinieken, Nieuwe Parklaan 11, Den Haag, Nederland
2. Afdeling Ademhalingsgeneeskunde, Haaglanden Medisch Centrum, Lijnbaan 32, Den Haag, Nederland
3. Afdeling Kaakchirurgie, Haaglanden Klinieken, Nieuwe Parklaan 11, Den Haag

medRxiv  Yale-universiteit en BMJ
https://doi.org/10.1101/2023.07.25.23293134

Validatie Corsano Steps-algoritme (samenvatting)

Vergelijking gemeten stappen per minuut bepaald door de Cardiowatch met stappen per minuut bepaald met de Actigraph CENTREPOINT Insight Watch. Prospectieve observationele studie in één centrum waarbij PPG- en versnellingsmetergegevens worden verzameld in een echte wereld. Voor de individuele deelnemers lag de studieduur tussen 1 en 5 dagen, afhankelijk van hun voorkeur. PPG- en versnellingsmetergegevens werden verzameld tijdens normale dagelijkse activiteiten, waaronder skiën.

Methodologie: Om de nauwkeurigheid van de stappentelling van de Cardiowatch te beoordelen op basis van een aangepast Corsano Health-algoritme. Om dit te doen, werd het aantal stappen per minuut bepaald door de CW2 met behulp van beide algoritmen vergeleken met het aantal stappen bepaald door CE/FDA-gecertificeerde Actigraph CENTREPOINT Insight Watch.

Metingen zijn uitgevoerd bij 14 volwassen gezonde vrijwilligers van de afdeling cardiologie en cardiothoracale chirurgie van het Radboudumc. Na het verkrijgen van geïnformeerde toestemming droegen de deelnemers de Cardiowatch 287-2-polsband (uitgerust met een versnellingsmeter en PPG-sensoren) om de linker- of rechterpols. Referentiemetingen werden uitgevoerd met het Actigraph-horloge aan de andere pols.

Resultaten: Overzicht van statistische analyse van aantal getelde stappen door Cardiowatch 287-2 met behulp van het Corsano Health-algoritme in vergelijking met de Actigraph-referentie.

RMSE

 

1.2

Bias (+95% BI)

 

0.7

(0.6, 0.7)

95% LoA (+ 95% BI)

Lagere

-2.5

(-2.5, -2.4)

95% LoA (+ 95% BI)

Bovenste

3.8

(3.7, 3.8)

Edgar R.1, Ebrahimkheil K. 2, BonnesJL1

1. Afdeling Cardiologie, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen, Nederland
2. Corsano Health, Den Haag, Nederland

 

Analyseerbaarheid van fotoplethysmografische smartwatch-gegevens tijdens het dagelijks leven: haalbaarheidsstudie

In totaal droegen 41 (19 vrouwelijke en 22 mannelijke) volwassenen met een goede cardiovasculaire gezondheid (in de leeftijd van 19-79 jaar) gedurende een periode van 3 jaar continu een smartwatch uitgerust met een PPG-sensor en een 287D-versnellingsmeter (Cardio Watch 24, Corsano Health BV). uren die hun individuele dagelijkse routine vertegenwoordigden. Voor elke deelnemer werden smartwatch-gegevens per minuut geanalyseerd door een algoritme dat is ontworpen voor hartritmeanalyse (Preventicus Heartbeats, Preventicus GmbH). Als uitkomsten werden het percentage analyseerbare gegevens (PAD) en de gemiddelde versnelling (ACC) berekend. Om veranderingen van de ACC en PAD in de loop van één dag in kaart te brengen, werd de periode van 1 uur verdeeld in 24 subintervallen van elk 8 uur.

Steve Merschel, diploma FH 1, Lars Reinhardt, PhD 2

 1. Preventicus GmbH, Jena, Duitsland
 2. Instituut voor Toegepaste Opleidingswetenschappen, Leipzig, Duitsland

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9002588/

Corsano Health Cardiowatch 287 US usability-onderzoek

Regelgeving en normen leggen de nadruk op usability en human factor design bij de ontwikkeling van medische hulpmiddelen en risicomanagement. In dit artikel worden de belangrijkste uitdagingen voor draagbare apparaten uitgelegd door te laten zien hoe het onderzoek naar bruikbaarheid en menselijke factoren is uitgevoerd op de Corsano Cardiowatch 287-armband voor het monitoren van lichaamsmetingen.

Dr Baran Erdik 1, Philippe Fraboulet 2

 1. Arts (MD / MHPA), expert op het gebied van naleving van de gezondheidszorg
 2. Regelgevende Expert Fabricage Modules Technologieën

10.5281 / zenodo.6856546.

Op afstand ontwerp van een smartphone en wearable gedetecteerde atriale aritmie bij oudere volwassenen Case Finding Study: Smart in OAC – AFNET 9

Screening op boezemfibrilleren en tijdige start van orale antistolling, ritmebeheer en behandeling van bijkomende cardiovasculaire aandoeningen kunnen de resultaten in populaties met een hoog risico verbeteren.

De multicenter, internationale, door de onderzoeker geïnitieerde case-finding-smartphone en wearable met één arm detecteert atriale aritmie bij oudere volwassenen (Smart in OAC – AFNET 9) evalueert de diagnostische opbrengst van een gevalideerd, cloudgebaseerd analyse-algoritme dat atriale aritmie detecteert. aritmieën via een signaal verkregen door een smartphone gekoppeld aan Corsano Health's CardioWatch 287 polsbandbewakingssysteem bij oudere volwassenen. Niet-geselecteerde deelnemers van ≥65 jaar zonder bekende boezemfibrilleren en die geen orale anticoagulantia krijgen, zijn ingeschreven in drie Europese landen. Deelnemers ondergaan continue hartslagmeting met behulp van een polsbandje met een fotoplethysmografie (PPG)-sensor en een telecare-analysedienst. Deelnemers met door PPG gedetecteerde atriale aritmieën krijgen ECG-lusbewaking aangeboden. Het onderzoek heeft een virtuele opzet met digitale instemming en teleconsulten, maar ook hybride oplossingen. Primaire uitkomstmaat is het percentage oudere volwassenen met nieuw ontdekte atriale aritmieën.

L Fabritz 1,2,3,4 *, DL Connolly 4,5, E Czarnecki 6, D Dudek 7,8, Een Zlahoda-Huzior 9, E Gusch 10,11,12, D Haase 6, T. Huebner 13,,K Jolly 14, P Kirchhof 2,3,4,6, U Schotten 6,15, een Zapf 16, en RB Schnabel 2,3,6

1. Universitair centrum voor cardiovasculaire wetenschap, Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Duitsland
2. Afdeling Cardiologie, Universitair Hart- en Vaatcentrum Hamburg, Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Duitsland
3. Duits Centrum voor Cardiovasculair Onderzoek, Partnersite Hamburg/Luebeck/Kiel, Berlijn, Duitsland
4. Instituut voor Cardiovasculaire Wetenschappen, Universiteit van Birmingham, Birmingham, Verenigd Koninkrijk
5. Afdeling Cardiologie en R&D, Birmingham City Hospital, Sandwell and West Birmingham Trust, Birmingham, Verenigd Koninkrijk
6. Atriumfibrillatienetwerk, Münster, Duitsland
7. Instituut voor Cardiologie, Jagiellonian University Medical College, Krakau, Polen
8. Maria Cecilia Ziekenhuis, GVM Zorg & Onderzoek, Ravennna, Italië
9. Afdeling Meting en Elektronica, AGH Universiteit voor Wetenschap en Technologie, Krakau, Polen
10. Institut Clínic Cardio-Vascular, Hospital Clínic, Universiteit van Barcelona, ​​Barcelona, ​​Spanje
11. August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute, Barcelona, ​​Spanje
12. Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Cardiovasculares, Madrid, Spanje
13. Preventicus GmbH, Jena, Duitsland
14. Institute of Applied Health Research, Universiteit van Birmingham, Birmingham, Verenigd Koninkrijk
15. Afdeling Fysiologie, Cardiovasculair Onderzoeksinstituut Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht, Nederland
16. Instituut voor Medische Biometrie en Epidemiologie, Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Duitsland

 

Voorkant. cardiovasculair. Med., 21 maart 2022. Sec. Cardiale Ritmologie
Deel 9 - 2022 |
https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.839202

AF-detectie met behulp van smartphone-apps

Er werden 70 patiënten met een AF-ritme en 70 patiënten met een sinusritme gerekruteerd. De gemiddelde leeftijd was 73 ± 12 (60% mannelijk) in de AF-groep, 59 ± 20 in de sinusritmegroep (66% mannelijk). De BeatScanner-app had een sensitiviteit van 89% (95% BI: 79-95%) en een specificiteit van 67% (55-78%). De Preventicus-app had een sensitiviteit van 94% (86-98%) en een specificiteit van 96% (88-99%). Er waren 83/140 (59%) regelmatige smartphonegebruikers, van wie 94% geïnteresseerd was in het gebruik van hun smartphone om zichzelf te screenen op AF en 55% zou hiervoor een app betalen. Bijna iedereen (96%) vond de apps gebruiksvriendelijk en 63% gaf de voorkeur aan de Preventicus-app boven de BeatScanner-app. In een geselecteerde steekproef van ziekenhuispatiënten was de Preventicus-app nauwkeuriger voor het onderscheiden van AF en sinusritme dan de BeatScanner-app en had deze de voorkeur van patiënten. Het gebruik van de intrinsieke functie van de smartphone is een veelbelovende, eenvoudige en aanvaardbare manier van zelfscreening voor AF

N Karim 1; M Aral 1; S. Eduawor 1; M Finlay 1

1. Barts Heart Centre, Londen, Verenigd Koninkrijk

 

EP Europace, Volume 19, Issue suppl_3, juni 2017, pagina iii234 N Karim, M Aral, S. Eduawor, M Finlay

Validatie van op fotoplethysmografie gebaseerde slaapstadiëring vergeleken met polysomnografie

De slaapanalyse van Corsano wordt mogelijk gemaakt door Philips Wearable Sensing-algoritmen. Deze klinische proef maakt gebruik van om de pols gedragen PPG om de hartslagvariabiliteit te analyseren en een versnellingsmeter om lichaamsbewegingen, slaapstadia en slaapstatistieken te meten werden automatisch berekend uit nachtopnames. Slaap-waak, 4-klasse (wake/N1 + N2/N3/REM) en 3-klasse (wake/NREM/REM) classifiers werden getraind op 135 gelijktijdig opgenomen PSG- en PPG-opnames van 101 gezonde deelnemers en gevalideerd op 80 opnames van 51 gezonde volwassenen van middelbare leeftijd. De slaap-waakclassificator behaalde een Cohen's κ per tijdperk tussen PPG- en PSG-slaapstadia van 0.55 ± 0.14, gevoeligheid voor ontwaken van 58.2 ± 17.3% en nauwkeurigheid van 91.5 ± 5.1%. κ en gevoeligheid waren significant hoger dan bij actigrafie (respectievelijk 0.40 ± 0.15 en 45.5 ± 19.3%).

Fonseca et al. - 2017 - Validatie van op fotoplethysmografie gebaseerde slaapstadiëring vergeleken met polysomnografie bij gezonde volwassenen van middelbare leeftijd.pdf, Pedro Fonseca, MSc, Tim Weysen, MSc, Maaike S. Goelema, MSc, Els IS Møst, PhD, Mustafa Radha, MSc, Charlotte Lunsingh Scheurleer, MSc, Leonie van den Heuvel, MSc, Ronald M. Aarts, PhD

 

De effectiviteit van het gebruik van HRV-indices als voorspeller van ACFT-prestatieresultaten

De Army Combat Fitness Test (ACFT) is een prestatiebeoordeling die door het Amerikaanse leger wordt gebruikt om de kracht, het uithoudingsvermogen en de behendigheid van een cadet te beoordelen met een reeks van zes evenementen om ervoor te zorgen dat cadetten gevechtsklaar zijn. Hartslagvariabiliteit (HRV) is een instrument dat cardiale autonome modulatie meet. SI werd gemeten en berekend met behulp van de vergelijking n(SI = [Amplitude of Mode%]/[2*Mode* (RRmax – RRmin)] van CardioMood (zusterbedrijf Corsano)

Militaire geneeskunde, usad009, https://doi.org/10.1093/milmed/usad009

 

Neem contact met ons op voor het volledige overzicht van alle klinische onderzoeken. Neem contact met ons op om te bespreken hoe we u kunnen helpen met onbewerkte IP-vrije gegevens, door een open-source, rijke dataset te bieden die kan worden gebruikt om nieuwe diagnostische hulpmiddelen te ontwikkelen, ziekteprogressie te bestuderen en gepersonaliseerde gezondheidszorgoplossingen te innoveren.

Vertalen