PPG-nauwkeurigheid

PPG-nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van Corsano CardioWatch 287 met pulsdetectie met behulp van fotoplethysmografietechnologie bij hartpatiënten werd onderzocht door S. Blok [1,2], MA Piek [1], II Tulevski [1], GA Somsen [1], MM Winter [1,3]. In deze prospectieve studie in één centrum ondergingen patiënten van een polikliniek cardiologie gelijktijdig een rust-ECG en PPG-opname. 180 patiënten werden in totaal 7,914 ECG-slagen geregistreerd en 7,880 (99%) werden ook geregistreerd door PPG. Afbeelding 1 toont een voorbeeld van een PPG- en ECG-meting van 45 seconden. De PPG-nauwkeurigheid, gedefinieerd als het aandeel PPG-metingen binnen 100 ms ECG-metingen, was 94.6% (95% BI 94.1-95.1). De correlatie was hoog voor HR (R = 0.991 (95%CI 0.988-0.993), n = 180) (Figuur 2A). De 95% Limits of Agreement (LoA) waren -3.89 tot 3.77 (gemiddelde bias -0.06) slagen per minuut (Figuur 2). De RR-intervallen op de PPG waren sterk gecorreleerd met die op het ECG (R = 0.966 (95% BI 0.964-0.968), n = 6,139) (Figuur 3A), met een smalle 95% LoA van -85 tot 85 (gemiddelde bias -1) ms (Figuur 3B). Deze studie toonde aan dat de Corsano 287-armband met PPG-technologie HR- en RR-intervallen met hoge nauwkeurigheid kan bepalen bij patiënten met een cardiovasculair risico in verschillende subgroepen.

ECG versus PPG

Figuur 1- Gelijktijdige opnames van PPG- en ECG-gegevens. De PPG-meting werd gestart vóór en beëindigd na de ECG-registratie. Niet-overeenkomende PPG-hartslagen werden automatisch gekoppeld aan de dichtstbijzijnde P-top op het ECG-signaal 

Correlatie BPM

Figuur 2 - EEN. Correlatie van HR-bepaling (slagen per minuut) tussen PPG en ECG. B.  Limits of Agreement (LoA) van HR-bepaling tussen PPG en ECG, de 95% LoA wordt aangegeven door de stippellijnen.

Correlatie RR-intervallen

Figuur 3 - EEN. Correlatie bepaling van RR-intervallen tussen PPG en ECG; het bereik van +/- 100 ms wordt aangegeven door de stippellijnen. B. Limits of Agreement (LoA) van bepaling van RR-intervallen tussen PPG en ECG, de 95% LoA zijn gemarkeerd door de stippellijnen.

Referenties

  1. Afdeling Cardiologie, Cardiologische Centra Nederland. Karel du Jardinstraat 61, Amsterdam, Nederland

  2. Afdeling Vasculaire Geneeskunde, Interne geneeskunde, Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Cardiovascular Sciences, Meibergdreef 9, Amsterdam, Nederland

  3. Afdeling Cardiologie, Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Cardiovascular Sciences, Meibergdreef 9, Amsterdam, Nederland

Vertalen